Home/Nieuws/Nieuw boek: Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017

Insolventie van ondernemingen.

Wet van 11 augustus 2017

Mr. Eddy Van Camp en mr. Ilse Mertens van EVC Advocaten stellen trots hun nieuw boek voor aangaande de nieuwe faillissementswet.

Dit boek is een eerste kennismaking met het nieuwe insolventierecht. Met behulp van de memorie van toelichting wordt elk artikel nader toegelicht.

De wet van 11 augustus 2017 voegt het insolventierecht in het Wetboek van economisch recht in. Boek XX van het WER zal in werking treden op 1 mei 2018 en poogt het insolventierecht te moderniseren.

Hoofdaspecten van de nieuwe wetgeving zijn de volledige elektronische procedure, het uitbreiden van het toepassingsgebied naar alle ondernemingen, een verstrengde bestuurdersaansprakelijkheid, wijzigingen met betrekking tot het ereloon van de curator en het vervangen van de verschoonbaarheid door de kwijtschelding. De nieuwe wet beklemtoont bovendien buitengerechtelijke vormen van insolventie en moedigt minnelijke akkoorden aan.

Het boek is hier verkrijgbaar.

2017-12-21T11:13:22+01:00
Go to Top