De hervormingen

van het insolventierecht

U wenst up to date te zijn met uw kennis over het faillissementsrecht?

Kom dan naar het seminarie van mr. Eddy Van Camp en mr. Ilse Mertens, EVC Advocaten, op één van de volgende data:

  • 14/12/2017 Holiday Inn Gent Expo
  • 19/12/2017 Kontich

De wet tot hervorming van het insolventierecht werd op 11 september 2017 in het BS gepubliceerd en zal een grote impact hebben voor de rechtspraktijk. De nieuwe wetgeving is wel pas van toepassing vanaf 1 mei 2018.

Met de inwerkingtreding zal het ondernemingsbegrip worden uitgebreid tot andere rechtspersonen (zoals vzw’s en stichtingen) en vrije beroepen, waardoor ook zij failliet zullen kunnen worden verklaard of zelf het faillissement zullen kunnen aanvragen.

De nieuwe wet houdt ook rekening met de internationale dimensie van insolventie en voorziet een volledige informatisering van de procedures.
Ook wordt het systeem van verschoonbaarheid vervangen door een systeem van schuldkwijtschelding. Het accent komt ook te liggen op buitengerechtelijke vormen van insolventie en het aanmoedigen van minnelijke akkoorden buiten gerechtelijke reorganisatieprocedures om.

Tijdens deze studienamiddag worden de voornaamste wijzigingen van die nieuwe wetgeving nader bekeken. Elke deelnemer heeft de mogelijkheid het nieuwe boek ‘Het nieuwe insolventierecht’, waarvan de auteurs ook de sprekers van deze studienamiddag zijn, aan te kopen.

De sprekers werken momenteel aan een nieuw boek rond deze hervormingen. U krijgt de mogelijkheid dit boek aan gunsttarief aan te kopen.

Aanwezigheidsattest

  • OVB: 4 juridische punten
  • BIBF/IBR: 4 uren

IAB-B0458/2016-01: 3,5 uren

Voor inschrijvingen en meer informatie, klik hier.

Tot dan!