De nieuwe pandwet

De kogel lijkt door de kerk. Na herhaalde uitstellen (2014, 2017) zal de nieuwe pandwet in werking treden op 01 januari 2018. Deze wet hervormt grondig het stelsel van zakelijke zekerheden op roerende goederen als op heden een versnipperd en ingewikkeld stelsel.

Het bezitloos pand wordt een consensuele overeenkomst tussen partijen met mogelijke uitwinning zonder tussenkomst van de rechtbank, met een bijzondere regeling voor consumenten, met wettelijke regeling van het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht. Elke schuldvordering kan erdoor worden gewaarborgd. De tegenwerpelijkheid wordt onderworpen aan de inschrijving in het pandregister.

Alhoewel de wet pas van kracht wordt in 2018 treffen ondernemers nu reeds voorzieningen om de toekomstige toepassing ervan te waarborgen in thans afgesloten contracten en in hun leverings- en factuurvoorwaarden. Ook met betrekking tot hun mogelijkheden tot vestiging van een pand op de handelszaak van de debiteur, de inpandgeving van financiƫle instrumenten en de pandrechten op schuldvorderingen.

De nieuwe wet wordt terecht beschouwd als een revolutie inzake roerende zekerheden als een nieuw instrument voor de ondernemer.

Ook in deze staan we tot uw dienst.

2017-06-19T11:30:30+00:00