Schuldcompensatie

FOD Financiën

uitgebreid naar de RSZ

Vanaf september zijn de FOD Financiën en de RSZ begonnen met gegevens uit te wisselen over openstaande sociale schulden. Als een werkgever recht heeft op een terugbetaling van de fiscus en openstaande schulden heeft bij de RSZ, zal deze terugbetaling vanaf nu gebruikt kunnen worden om de sociale schuld aan te zuiveren.

2017-11-24T15:57:38+01:00