Home/Nieuws/Permanente vorming : Insolventie van ondernemingen

Permanente vorming : Insolventie
van ondernemingen

Wet van 11 augustus 2017

Mrs. Ilse Mertens en Eddy Van Camp – 5 juni 2018 12 tot 14u, stille leeszaal van de bibliotheek van de Orde van Advocaten
te Antwerpen, broodjeslunch 50€ 2 punten aangevraagd

inschrijving en betaling via het private luik.

Onlangs verscheen bij Kluwer het boek* Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017, geschreven door mrs. Ilse Mertens en Eddy Van Camp. De wet van 11 augustus 2017 voegde het Boek XX “Insolventie van ondernemingen” in het Wetboek van economisch recht en trad in werking op 1 mei 2018.

De bibliotheek stelt een vorming voor gebaseerd op het boek : tijdens de uiteenzetting gaan de auteurs, mrs. Ilse Mertens en Eddy Van Camp, door de nieuwe regelgeving en geven ze hun kritische bemerkingen.

Graag tot dan,

Els, Jan & Maarten – 03/257 80 08 

bib@balieantwerpen.be

 

2018-05-14T10:20:16+02:00
Go to Top