“We doen het Samen, met U”

EVC Advocaten

De samenwerking tussen advocaten leidde in 2005 tot de oprichting van de EVC advocaten. Een gepaste formule om verschillende rechtsdomeinen en hun onderlinge verwantschap te kunnen aanbieden door samenwerkende advocaten met eigen voorkeurmateries.

Indachtig dat de wet voorschrijft dat de advocaat de cliënt in rechte bijstand verleent en hij/zij derhalve de toegewezen opdrachten vervult in loyale samenwerking met de cliënt.

We helpen u verder in het Nederlands, Engels, Frans, Turks, Duits, Arabisch en Italiaans.

VERKEERSRECHT – STRAFRECHT – CONTRACTENRECHT – HANDELS-, ECONOMISCH- & ONDERNEMINGSRECHT – INSOLVENTIE & FAILLISSEMENTSRECHT – WCO – VEREFFENING & VERDELING – BESLAG & EXECUTIERECHT – SCHULDBEMIDDELING & COLLECTIEVE SCHULDENREGELING – BANK- & KREDIETRECHT – VENNOOTSCHAPS- & VERENIGINGSRECHT – HUURRECHT – VASTGOEDRECHT – PERSONEN- & FAMILIERECHT

Meer dan 30 jaar ervaring in verschillende domeinen 

NIEUWS

MEER NIEUWS

FOTO’S

(vlnr): mr. Van Camp en mr. Ilse Mertens het seminarie faillissementsrecht op 23 oktober 2019.