Meester I. Mertens van EVC Advocaten in haar hoedanigheid van Voorzitter van de VZW Pro Mandato – de vereniging van curatoren, vereffenaars en mandatarissen aangesteld door de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, Mechelen, Turnhout, op het Eindejaarsevent van 14 december 2022.

“Het was absoluut een zeer geslaagde avond, mooi gedragen door de Voorzitter” dixit een sponsor.

Gastspreker Professor Bob Wessels, internationaal adviseur en arbiter, verbonden aan de Leidse Universiteit, gaf een boeiende uiteenzetting over “Rembrandt’s money. The legal and financial life of an artist-entrepreneur in the 17th century Holland”.

Deze presentatie werd gevolgd door een walking dinner in de prestigieuze marmeren zaal van de Zoo te Antwerpen met de gelegenheid tot ontmoeting van de Rechters-Commissaris en de curatoren voor verdere nabespreking binnen het kader van het insolventierecht van ondernemingen in een feestelijk kader en met een zeer talrijke opkomst.

Meer over PRO MANDATO op: https://www.promandato.be/