VZW Pro Mandato (Curator)

De curatoren die aangesteld worden door de rechtbank van koophandel van Antwerpen zijn verenigd in de VZW Pro Mandato. Het is de enige rechtbank in België waar de faillissementscuratoren deel uitmaken van een vereniging met eigen rechtspersoonlijkheid.

De vereniging werd opgericht in 1992 (VZW sedert 1995) en behartigt sindsdien de belangen van haar leden binnen de perken van het gezag dat wettelijk inzake faillissementen behoort tot de rechtbank. Het door de leden verkozen bestuur vergadert maandelijks. Het is de gesprekspartner van diverse instanties die curatoren regelmatig ontmoeten in faillissementen zoals de fiscus, RZS, Fonds voor sluiting ondernemingen, RVA e.d.m. en stelt zich ter beschikking van de rechtbank voor ieder gewenst overleg. Aldus draagt zij bij tot een goede verstandhouding met het korps. Ons bureau bekleedt diverse mandaten in de VZW Pro Mandato.

In september van dit jaar viert zij haar 25-jarige verjaardag in aanwezigheid van verschillende prominenten uit de juridische wereld in de hernieuwde zalen van de Antwerpse Zoo.